Rožnov pod Radhoštěm l Dlouhodobé zpravodajství

  Staré i Nové projekty...  Přehledně...   Aktuálně... Nezávisle...   

 

Zimní stadion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotovo, chybí ale parkoviště - 18.7.2008 - RožnovDNES
  Stadion je kompletně dostavěn a plně v provozu.
 
  RožnovDNES   7.10.2014 - Penny má dobouráno, pozemek pro stavbu je připraven

 

  K úplnému dokončení stadionu chybí ještě dodělat tribuny,podlahy,cestu a parkoviště u zimního stadionu.

Foto: Objekt šaten a zázemí

 

 
  Další etapa - 1.10.2007 - RožnovDNES

  Na základě rozhodnutí společníka – Města Rožnov, byla na konci října 2007 zahájena další etapa budování sportovního areálu Bučiska – Zimní stadion. Ke stávající hale bude přistavěn objekt šaten se sociálním zázemím. Předpokládané investiční náklady této etapy jsou 10,5 mil korun. Přístavba bude realizována z prostředků Města ve výši 9 mil. korun a za přispění Zlínského kraje, který je poskytovatelem dotace ve výši 1,5 mil. korun. Plánovaný termín dokončení je leden 2008.

 
  Provoz -  12.1.2007 - RožnovDNES
  Po 14 měsících a 20 dnech od slavnostního zahájení investiční akce Zastřešení zimního stadionu na Bučiskách je stavba zkolaudována a připravena k provozu. Až do dnešních dnů však panoval na stavbě čilý ruch. Dodavatelská firma dokončila a předala dílo včas a ve stanoveném termínu (prosinec 2006), ale v rámci přípravy stadionu na kolaudaci a provoz bylo nutné realizovat ještě řadu dalších prací. V průběhu listopadu a prosince tak byly vybudovány zpevněné plochy ve vstupech, byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení a do haly byla doinstalována moderní požárně–bezpečnostní technika. Byla taktéž zahájena montáž vzduchotechniky, která bude sloužit pro odvlhčování haly. Vedle nezbytných oprav původního chladícího systému a strojovny jsme realizovali ještě další potřebné úpravy, jako např. montáž ochranných skel a sítí, výroba střídaček apod.

 
  Kolaudace na dohled -  15.10.2006 - MěÚ
  Zastupitelstvo města Rožnova na svém zasedání projednalo zprávu jednatele o průběhu stavby a rozhodlo o zahrnutí částky 1 250 tis. Kč do rozpočtu města na rok 2007. Jedná se o finanční prostředky na práce, které bude nutné vynaložit před kolaudací stavby. Probíhají stavební práce.

  Rožnov DNES - 2005

V roce 2006 se definitivně rozhodlo o zastřešení stadionu.

Stavbu "Zastřešení zimního stadionu" v Rožnově pod Radhoštěm realizuje firma COMMODUM s.r.o. a její subdodavatelé. Město Rožnov p.R. jako vlastník a investor v průběhu realizace převedlo tuto investici na svoji dceřinou společnost KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. Úkolem společnosti je dokončit realizaci stavby a následně provozovat areál zimního stadionu. Podle uzavřených dodavatelských smluv má být zastřešení dokončeno v prosinci 2006. Předpokládaná výše investic na tuto etapu je cca 37 mil. Kč bez DPH.

 

 

 

Vyhledávání v Rožnov DNES       

RožnovDNES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti  Události  Dotazy a další pište na: rprinfo@email.cz      Tv Program     Rádio     Čas     O nás   Veškeré zde uvedené informace jsou pouze informačního charakteru a proto nemusí souhlasit se skutečností.

LMS 2006 - 2015 (M4)